OBUKA

+381 64 169 80 40

+381 66 048 148

info@pkdijamant.com

office@pkdijamant.com

OBUKA

Da biste se bavili ovim sportom treba da budete punoletni ili da imate najmanje 15 godina i pismenu dozvolu roditelja. Više nije neophodan lekarski pregled, tako da uz vozačku dozvolu imate pravo da skačete. Maloletna lica završavaju osnovni lekarski pregled za vozačku dozvolu i uz roditeljski potpis mogu da započnu obuku i da skaču.

Obuka se sastoji iz više oblasti koje treba da savladate.

Oblasti koje sačinjavaju padobransku obuku su:
– Osnove teorije skoka padobranom
– Poznavanje opreme, padobrana i vazduhoplova
– Tehika skoka padobranom
– Bezbednost i vanredni postupci

Posle završene obuke radi se test i ako položite test i nastavnik ustanovi da ste savladali sve potrebne veštine i znanje koje je neophodno možete da skočite.

Prvih nekoliko skokova, se skače na gurtnu. Prilikom izvođenja ovih skokova glavna kupola padobrana je zakačena gurtnom za avion i vaše je samo da iskočite. Kada iskočite gurtna otvara padobran.

Da bi jedan padobranski skok uopšte bio izveden neophodni su padobran, visinomer, kaciga, radio stanica i garderoba sa dugim rukavima i nogavicama. Naravno i avion, kao prevozno sredstvo do određene visine.

Svaki padobran pored glavne kupole ima i rezervnu. Rezervna kupola, kao što i samo njeno ime kaže, služi da u slučaju ako se pojavi neki problem sa glavnom kupolom, je zameni.

Proces odbacivanja glavne kupole i otvaranja rezerve je nešto što se uči i vežba. Postoji posebna oblast prilikom obuke koja se zove “Bezbednost i vanredni postupci”, koju je neophodno i obavezno savladati. Svaki padobranac je dužan prema sebi i svima ostalima da ovu oblast savršeno savlada. Ukoliko se pojavi neki problem, da problem na vreme prepozna i da ga reši.

Pored glavne i rezervne kupole svaki đački padobran mora da bude obezbeđen automatom. Postoji više vrsta automata Vigil i Cypres su najzastupljeniji. Prosto rečeno automat je mali kompjuter koji na određenoj visini, tj. pri određenoj brzini sam otvara rezervni padobran ukoliko to ne učini padobranac iz nekog razloga. I o tome ćete sve naučiti.

Minimalna visina započinjanja procesa otvaranja glavnog padobrana za učenike padobrance iznosi 1200 metara. Najvažniji zadatak svakog padobranca u toku skoka je svest o visini na kojoj se nalazi i kasnije kada sam počne da otvara padobran, otvaranje na zadatoj visini.

Padobranstvo je zaista široka oblast, za početak toliko, ali zato možete da pitate sve što vas zanima. Rado ćemo vam odgovoriti.

info@pkdijamant.com